Jonathan Silva García

 

Jonathan Silva García

Padecimiento: leucemia